Dlouhodobý efekt Bosentanu

Dlouhodobý efekt Bosentanu u pacientů s Eisenmengerovým syndromem

Terapie bosentanem je uznávanou léčbou u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH). Cílem této studie bylo prokázání bezpečnosti, tolerance, klinického a hemodynamického efektu bosentanu u pacientu s PAH při vrozených vadách srdce (CHD).

22 nemocným s PAH CHD byl podán bosentan v úvodní dávce 62,5 mg dvakrát (2x) denně po jednom měsíci došlo k zvýšení dávky na 125 mg 2x denně. Sledován byl klinický stav, jaterní enzymy, NYHA klasifikace, klidová saturace kyslíku a 6 minutový test chůze (6 MWT) na začátku studie a po 1, 3, 5 a 12 měsících. Hemodynamické parametry byly porovnávány před léčbou a po 12 měsících léčby.

Všichni pacienti tolerovaly bosentan dobře, bez závažnějších vedlejších účinků. Po 1 roce terapie došlo ke zlepšení ve všech sledovaných parametrech včetně parametrů hemodynamických.