Přidání Sildenafilu k Bosentanu

Přidání Sildenafilu k Bosentanu u plicní arteriální hypertenze

Kombinační terapie je velmi atraktivní vzhledem k možnosti ovlivnění několika patofyziologických cest. V současné době se doporučuje kombinovaná terapie při selhání monoterapie u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH). Nicméně není dostatek dat o kombinační terapii po selhaní monoterapie u pacientů s sklerodermii a PAH (PAH-SSD). Tato práce si právě klade za cíl, možnost ovlivnění symptomů korelující s 6 minutovým testem chůze (6 MWT) u pacientů, kde monoterapie selhala.

Ze skupiny 82 pacientu s PAH, u kterých byla zahájena monoterapie bosentanem, bylo 13 nemocným s idiopatickou plicní arteriální hypertenzí (IPAH) a 12 nemocným s PAH-SSD přidána terapie sildenafilem. Byli to nemocní, u kterých došlo k zhoršení klinického stavu. Následně byl sledován další stav nemocných.

V úvodu nebyly statisticky významné rozdíly v demografických datech, NYHA klasifikaci, hemodynamických parametrech a 6 MWT u těchto skupin. Po úvodní monoterapii bosentanem byl median zhoršení stavu u IPAH po 792 a PAH-SSD 458 dní. Po přidání sildenafilu mělo více pacientů s IPAH tendenci k zlepšení v NYHA klasifikace ( 5 z 13 versus 2 z 12) a 6 MWT (47 ± 77 m versus -7±40 m) na rozdíl od nemocných s PPH-SSD.

Závěrem tato studie konstatuje, že přidání sildenafilu k bosentanu po selhání monoterapie bosentanem zlešuje klinický stav nemocných s IPAH, avšak selhává u pacientů s PAH-SSD.