Dlouhodobé podávání Sildenafilu

Dlouhodobé podávání Sildenafilu zlepšuje hemodynamické parametry u kandidátů transplantace srdce

U kandidátů transplantace srdce, kteří mají zvýšenou hodnotu plicní vaskulární rezistence (PVR) a transpulmonálního gradientu (TPG), je zvýšena operační a časná pooperační mortalita díky selhání pravé komory srdeční, která není schopna se přizpůsobit vysokým tlakům v malém oběhu.

Cílem této práce bylo zjistit efekt dlouhodobého podávání sildenafilu na PVR, TPG a minutový výdej srdeční (CO) u nemocných se srdečním selháním, kteří jsou kandidát transplantace srdce. Hemodynamické parametry byly porovnávány před zahájením terapie sildenafilem a v průběhu léčby.

Sledováno bylo 6 nemocných s průměrnou denní dávkou 100 mg v období 68±58 dnů (4-145). U čtyřech nemocných z šesti (67%) došlo k poklesu TPG, PVR poklesla u pěti nemocných (83%) a minutový výdej srdeční se zvýšil také u pěti nemocných (83%). U pěti nemocných (83%) došlo k poklesu TPG pod 15 mmHg, tedy na hodnotu, která je akceptovatelná z hlediska transplantace srdce.

Autoři na základě svých výsledků uzavírají, že chronické podávání sildenafilu u kandidátů transplantace srdce je bezpečné a příznivě ovlivňuje hemodynamické parametry.

Zdroj

Jabbour A et al. Chronic sildenafil lowers transpulmonary gradient and improves cardiac output allowing successful heart transplantation. Eur J Heart Fail (2007), doi:10.1016/j.ejheart.2007.01.008