Treprostinil v léčbě inoperabilní chronické tromboembolické plicní hypertenze

Treprostinil (Remodulin®) je stabilní prostacyklinový analog s obdobným hemodynamickým účinkem jako epoprosterenol.

Cíle:

V otevřené nekontrolované studii byl zkoumán prostacyklínový analog treprostinil podávaný s.c. u pacientů s inoperabilní CTEPH.

Metoda:

V období mezi 09/99 a 09/05 bylo zařazeno 25 pacientů s WHO funkční klasifikací III nebo IV, 6-MWT <380m a s nejméně jednou hospitalizací pro pravostrannou srdeční dekompensaci před 6 měsíci avšak ne jeden měsíc před zahájením terapie. Pravostranná katetrizace byla provedena při zahájení a po 12 měsících léčby.

Výsledky:

Pacienti léčeni treprostinilem vykazovali významné zlepšení v 6-MWT, ve WHO funkční třídě, BNP, srdečním výdeji a v plicní vaskulární rezistenci po 19 ± 6,3 měsících. Plasmatická hladina treprostinilu korelovala s dávkou léku a vykazovala stabilní resorpci v průběhu času.

Závěry:

Treprostinil v této studii prokázal zvýšenou kapacitu zátěže, hemodynamiku a přežívání u pacientů s těžkou inoperabilní CTAPH.

Zdroj:

N.Skoro-Sajer et.al. Treprostinil for severe inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Journal of Thrombosis and Haemostasis,5:483-489